1) Ελέγξτε τη ροή από το ψυγείο
2) Ελέγξτε τη λειτουργία της φτερωτής, αισθητήρες, θερμοστάτες
3) Ελέγξτε τη τάπα του καλοριφέρ
4) Ελέγξτε την πολλαπλή εισαγωγής για τυχόν στραβωμένα ή σπασμένα μέρη
5) Ελέγξτε την επιφάνεια της πολλαπλής εισαγωγής ή εξαγωγής εαν είναι ευθυγραμμισμένες
6) Ελέγξτε την ποιότητα του συστήματος εισαγωγής αέρα
7) Ελέγξτε το DPF είναι πολύ σημαντικό (προκαλεί υπερθέρμανση) – αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων, ζημιά για στοφαλοφόρο άξονα κλπ). Όταν δεν λειτουργεί σωστά υπάρχουν παγιδευμένα σωματίδια από τα καυσαέρια στο φίλτρο, και φράζει τη ροή των καυσαερίων και δεν αφήνουν αυτά να εξέλθουν, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση στους κυλίνδρους του κινητήρα και τη καταστροφή του κινητήρα.
8) Ελέγξτε το υδραργυρικό της φτερωτής ώστε να δουλεύει σωστά, και να κρατά σταθερή τη θερμοκρασία όπως ορίζει ο κατασκευαστής οι αυξομειώσεις στη θερμοκρασία του κινητήρα, προκαλούν ζημιές στο κινητήρα.
10) Ελέγξτε για τυχόν διαρροές πετρελαίου ή λαδιού
11) Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού και του ψυκτικού υγρού
12) Ελέγξτε όλο το σύστημα ψύξης για τυχόν διαρροές (κολάρα – ψυγείο λαδιού – νερού ψυγείου – καλοριφέρ κλπ)
13) Ελέγξτε το intercooler (εάν υπάρχει)
14) Ελέγξτε για διαρροή λαδιού ή νερού
15) Ελέγξτε τις επιφάνειες των τροχαλιών, πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες
16) Τοποθετήστε προσεκτικά την τροχαλία στο στρόφαλλο
18) Η τροχαλία του στρόφαλου πρέπει να στερεωθεί με τα σωστά κιλά
19) Ελέγξτε τα μπεκ ψεκασμού για τη σωστή λειτουργία
20) Ελέγξτε την αντλία πετρελαίου
21) Ελέγξτε το βολάν διπλής μάζας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά
22) Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις για τυχόν διαρροές
23) Όταν ένα αυτόματο κιβώτιο ταχθτήτων έχει εγκατασταθεί, θα πρέπει να πατήσετε προσεκτικά τον κοίλο άξονα του μετατροπέα ροπής στο περίβλημα της αντλίας λαδιού.
24) Βεβαιωθείτε ότι τα έκκεντρα δίσκου του κοίλου άξονα έχουν τοποθετηθεί σωστά στις εγκοπές της αντλίας λαδιού
26) Καθαρίστε τη πολλαπλή εισαγωγής λεπτομερώς εσωτερικά, ώστε να μην υπάρχει πουρί ακαθαρσίες ή διάφορα υπολλείματα.