Προβλήματα του αερίου
1)Υπερβολική κατανάλωση καυσίμου (Βενζίνης ή αερίου)

2)Ο κινητήρας ρετάρει ή τριαρίζει

3)Οι βαλβίδες είναι καθισμένες

4)Οι έδρες έχουν καεί και έχουν βυθιστεί