Η εταιρεία ΜΟΤΟΡΕ Ε ΚΑΜΠΙΟ ΕΠΕ διαβεβαιώνει τους πελάτες της ότι έχουν αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν. Με τη σωστή εγκατάσταση και ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή ,θα είναι ευχαριστημένοι για πολλά χρόνια.

Γενικές συστάσεις
Όταν λάβετε το προϊόν βεβαιωθείτε ότι είναι ο σωστός τύπος ,ο μηχανικός θα πρέπει να ανιχνεύσει τη προηγούμενη βλάβη πριν τη τοποθέτηση του νέου κινητήρα .
Καθαρισμός πολύ προσεκτικός όλων των εξαρτημάτων πριν από την εγκατάσταση του νέου κινητήρα. Εάν χρειαστεί να τοποθετήσετε φλάντζες στο νέο κινητήρα σιγουρευτείτε ότι είναι οι κατάλληλες ,έχουν τοποθετηθεί σωστά, χωρίς να κλείνουν κάποιες τρύπες του κινητήρα οι οποίες πρέπει να παραμείνουν ανοικτές .
Σφίξτε όλες τις βίδες και τα παξιμάδια με τη σωστή ροπή, ίσως μερικά παξιμάδια ή βίδες μπορεί να χρησιμοποιηθούν μία φορά, εάν χρειαστεί αντικαταστήστε τα με καινούρια ακολουθώντας το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
Προσεκτικά εγκαταστήσετε τη τροχαλία στροφαλοφόρου άξονα ,η σωστή τριβή των επιφανειών συναρμογής είναι σημαντική, για το σύστημα μετάδοσης κίνησης να λειτουργεί σωστά.
Ελέγξτε τη ροή από το ψυγείο .
Ελέγξτε τη λειτουργία του ανεμιστήρα, αισθητήρες, θερμοστάτη .
Ελέγξτε την τάπα του ψυγείου εάν εφαρμόζει σωστά και δεν υπάρχει διαφυγή .
Ελέγξτε την πολλαπλή εισαγωγής για την παρουσία παράξενων ή σπασμένων μέρων
Ελέγξτε το πρόσωπο από την επιφάνεια της πολλαπλής εισαγωγής πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη ,τοποθετήστε τη φλάντζα ή τα λάστιχα ανάλογα με το κατασκευαστή, βιδώστε τα μπουλόνια και τα παξιμάδια με τη σωστή ροπή και ελέγξτε να μην υπάρχει διαρροή .Στους βενζινοκινητήρες εάν υπάρχει διαρροή από τη φλάντζα δημιουργείτε υπερθέρμανση και ζημιά στις βαλβίδες και στα έμβολα του κινητήρα .
Ελέγξτε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα με νέο του σωστού τύπου .Εάν το φίλτρο αέρα δεν λειτουργεί σωστά (δεν μπορεί να πιάσει τη βρωμιά ή τη σκόνη κλπ) τότε στα ελατήρια του εμβόλου και στα έδρανα του κινητήρα θα δημιουργηθεί πρόβλημα.Προσοχή υπάρχουν φίλτρα λαδιού που εμπεριέχουν εσωτερικά βαλβίδα , ελέγξτε εαν υπάρχει και εαν είναι ο σωστός τύπος φίλτρου
Ελέγξτε το παλιό φίλτρο αέρα εάν υπάρχουν σταγόνες νερού μέσα στο σύστημα καυσίμου.Εάν έχει εισέλθει vερό θα πρέπει να καθαρίσετε προσεκτικά όλο το σύστημα και τη δεξαμενή .
Ελέγξτε την ποιότητα του συστήματος εισαγωγής αέρα
Ελέγξτε το σύστημα εξάτμισης και συλλέκτες θα πρέπει να ελέγχονται για υπολείμματα ή βρωμιές κ.λ.π αυτό μπορεί να δημιουργήσει βλάβη στο κινητήρα επειδή οι καταλυτικοί μετατροπείς μπορεί να λιώσουν τα υπολείμματα κάτω ,και να μπλοκάρει το σύστημα εξάτμισης .
Ελέγξτε τη βαλβίδα E.G.R πριν εγκατασταθεί στο νέο κινητήρα και στα εξαρτήματα του, για τη σωστή λειτουργία είναι σημαντικό .
Ελέγξτε και καθαρίστε πολύ προσεκτικά τους σωλήνες ,βαλβίδες, φίλτρα κ.λ.π.
Ποτέ μην αφαιρείτε εξαρτήματα από το σύστημα εξαερισμού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στο κάρτερ.
Ελέγξτε το σύστημα καυσίμου πρέπει να λειτουργεί σωστά, ένα πολύ πλούσιο μείγμα καυσίμου θα προκαλέσει ζημιά στους κυλίνδρους του κινητήρα και τα δαχτυλίδια των εμβόλων, ένα πάρα πολύ φτωχό μείγμα θα προκαλέσει υψηλή θερμοκρασία, δημιουργώντας την υπερθέρμανση του κινητήρα.
Αντικαταστήστε το θερμοστάτη με καινούριο πριν από την τοποθέτηση του κινητήρα, σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή πάντα Το υδραργυρικό της φτερωτής πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα το θερμοστάτη του κινητήρα (παράδειγμα, εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι έως 30°C θα πρέπει να τοποθετηθεί θερμοστάτης 92° C, αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 30°C, πρέπει να βάλετε θερμοστάτη 87°C .)
Καθαρίστε προσεκτικά την πολλαπλή εισαγωγής στο εσωτερικό, έτσι δεν υπάρχουν υπολείμματα βρωμιάς, πουρί κλπ .
Ελέγξτε τη θερμοκρασία του κινητήρα θα πρέπει να παραμένει σταθερή , σύμφωνα με τις εντολές του κατασκευαστή πάντα, οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας προκαλούν βλάβη στον κινητήρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ελέγξτε ή αντικαταστήστε το ψυγείο λαδιού αν είναι φραγμένο ή αν υπάρχουν μικρο-εξαρτήματα στο εσωτερικό του
Ελέγξτε το καλοριφέρ του αυτοκινήτου για διαρροές
Ελέγξτε για διαρροή λαδιού και ψυκτικού υγρού
Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού και του ψυκτικού υγρού.
Ελέγξτε προσεκτικά καθαρίστε ή αντικαταστήστε το ψυγείο λαδιού και τις πλάκες που κλείνουν τα νερά του κινητήρα (πολλαπλές εισαγωγές ,αλουμινάκια βάσης ,τσιμούχες κ.λ.π)για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα .Εάν εισέλθει βρωμιά στη φτερωτή ,τότε προκαλεί δονήσεις κατά τη λειτουργία του κινητήρα με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί βλάβη στο κινητήρα.
Ελέγξτε όλο το σύστημα ψύξης για τυχόν διαρροές (κολάρα-ψυγείου λαδιού-νερού ψυγείου καλοριφέρ κλπ) ποτέ μη τοποθετείτε μόνο νερό στον κινητήρα ,θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αντιψυκτικό υγρό, αυτό θα προστατεύσει τη μηχανή σας και το σύστημα από τη διαβρώσεις .
Προσεκτικά αφαιρέστε τον αέρα από όλο το σύστημα ψύξης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή .
Ελέγξτε το intercooler αν έχει σπάσει ή έχει ρίγματα.
Ελέγξτε για διαρροή λαδιού ή νερού
Ελέγξτε την αντλία νερού για διάβρωση και διαρροή ή φθορά των εδράνων , εάν είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί με καινούρια.
Ελέγξτε το πρόσωπο και βεβαιωθείτε ότι ο πείρος δεν παραμερίζεται κατά τη συναρμολόγηση της τροχαλίας του στροφαλοφόρου, πρέπει να στερεωθεί στη σωστή ροπή.
Ελέγξτε τα μπέκ ψεκασμού καυσίμου για τη σωστή λειτουργία
Τοποθετήστε τα μπεκ ψεκασμού με νέες τσιμούχες και ροδέλες
Ελέγξτε το χρόνο ανοίγματος του μπέκ εκκίνησης , εάν παραμένει ανοιχτό πάρα πολύ ώρα η λίπανση θα αραιωθεί με αποτέλεσμα την ανεπαρκή λίπανση του κινητήρα.
Ελέγξτε την αντλία πετρελαίου, και βεβαιωθείτε για τη σωστή εκτόνωση της βαλβίδας καυσίμων
Ελέγξτε το διάφραγμα της αντλίας εάν είναι σπασμένο , εάν είναι σπασμένο θα περάσει καύσιμο μέσα στο κάρτερ με αποτέλεσμα τη αραίωση του λιπαντικού ,και θα δημιουργηθεί βλάβη στα έδρανα του μπλοκ του κινητήρα .
Ελέγξτε το σύστημα σωληνώσεων ,πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη ή πουρί για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα,μην ξεχνάτε να κάνετε εξαέρωση .
Κατά τη διάρκεια της εξαέρωσης από το σύστημα ψύξης πρέπει να γίνει εξαέρωση και στο εξαερωτή ώστε να έχει σωστό μείγμα αέρος .

Προσοχή Οι εξαερωτές στους κινητήρες αερίου θα πρέπει να μην έχουν διαρροές .Οι κινητήρες αερίου θα πρέπει να λειτουργούν πρώτα μόνο με βενζίνη , έπειτα από 3000 ΚΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αέριο

Ελέγξτε το βολάν είτε διπλής είτε μονής μάζας , έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά και δημιουργούνται κραδασμοί με αποτέλεσμα το σπάσιμο του στροφάλου. Εάν γίνει αντικατάσταση ,ή επιδιόρθωση μη ξεχάσετε να κάνετε τη ρέγουλα.
Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις βύσματος των μπέκ συναρμολόγησης: τα μπεκ ψεκασμού είναι εξοπλισμένα με σφιγκτήρα ,σφίξτε με το σωστό μπουλόνι .Για να αποφύγετε ζημιές στα μπέκ καθώς τα βιδώνεται ,βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό τόρκς και το σφιγκτήρα του μπεκ τοποθετήστε τα μαζί ,σφίξτε με τη σωστή βίδα και δώστε τη σωστή ροπή . Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε τη ροδέλα χαλκού
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Προσοχή Ο μετατροπέας ροπής είναι συνδεδεμένος με την αντλία λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων με ένα κοίλο άξονα .Όταν αφαιρέσεται το παλιό κινητήρα υπάρχει περίπτωση να αφαιρεθεί και ο κοίλος άξονας από την αντλία λαδιού.Τότε πρέπει να τον επαναφέρεται στη θέση του ξανά και τα έκκεντρα του κοίλου άξονα πρέπει να μπουν μέσα στη εσοχή της αντλίας λαδιού .

Προσοχή Η έλλειψη λαδιού στον κινητήρα μπορεί να οδηγήσει σε τριβή, σε υπερθέρμανση και στο φάγωμα της στροφαλοφόρου άξονα και φάγωμα των εδράνων του κινητήρα Η πιο κοινή βλάβη είναι από την υπερβολική συσσώρευση βερνικιών και υλών , λόγω της χρήσης ελαίων κινητήρων που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή του κινητήρα .
Προσοχή ο τεχνικός να ελέγξει τη στάθμη του λαδιού του κινητήρα Αν το λάδι φαίνεται πολύ βρώμικο ή το διάστημα αλλαγής λαδιών έχει σχεδόν λήξει, πρέπει άμεσα να γίνει αλλαγή λαδιών για αποφυγή βλάβης στο κινητήρα .
Ελέγξτε το σύστημα αναπνοή του κινητήρα (PCV)

Πριν από την αρχική εκκίνηση του κινητήρα πρέπει να τοποθετηθεί λάδι στο κινητήρα, το λάδι, θα πρέπει να φτάσει έως το φίλτρο λαδιού, πατώντας τη μίζα χωρίς να λειτουργήσει ο κινητήρας είναι πολύ σημαντικό, αν δεν γεμίσει το φίλτρου λαδιού με λάδι, θα προκληθεί ζημιά στον κινητήρα ή στη τουρμπίνα κλπ
Έπειτα από 1000 KM αντικαταστήστε το φίλτρο λαδιού και το λάδι στο κινητήρα με το σωστό τύπο . Προσοχή ορισμένοι κινητήρες φορούν φίλτρο λαδιού με βαλβίδα ανακούφισης.
Κάθε 5.000KM -7000KM πρέπει να αντικαταστήστε το φίλτρο λαδιού και το λάδι του κινητήρα . Όλοι οι κινητήρες έχουν εξοπλιστεί με 3 τεμ τάπες θερμοκρασίας,όταν οι τάπες θερμότητας λιώσουν ή αφαιρεθούν, σημαίνει ότι ο κινητήρας έχει δουλέψει χωρίς επαρκή ψύξη και ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί,η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 126°C έχει προκληθεί ζημιά στον κινητήρα, αυτόματα λήγει και η εγγύηση του κινητήρα.
Προσοχή: Η σωστή θερμοκρασία λειτουργίας είναι απαραίτητη για την προστασία του κινητήρα από ζημιές

Αποκλίσεις θερμοκρασίας υψηλής και χαμηλής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές εσωτερικές βλάβες του κινητήρα
Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους κινητήρες, ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή .
Σχεδόν όλα τα προβλήματα θερμοκρασίας ,προέρχονται από ελαττωματικό σύστημα ψύξης.

Τοποθέτηση κεφαλής στο κινητήρα

Πριν τη τοποθέτηση της κεφαλής στο κινητήρα ,θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι είναι η κατάλληλη κεφαλή για τον κινητήρα ,το πάχος της φλάντζας να είναι το απαραίτητο .
Ελέγξτε τους εκκεντροφόρους για τυχόν φθορά
Ελέγξτε τα ωστήρια των βαλβίδων
Ελέγξτε την επιφάνεια του μπλόκ του κινητήρα ,πρέπει να είναι ευθυγραμισμένο και καθαρό
Ελέγξτε τα έμβολα για τυχόν σπάσιμο ή φθορά και καθαρίστε τα απο τα υπολλείματα καυσίμου
Ελέγξτε τα τοιχώματα των κυλίνδρων εσωτερικά εάν υπάρχει φθορά.
Καθαρίστε την επιφάνεια της κεφαλής από υπολλείματα λαδιού ,έπειτα τοποθετήστε τη προσεκτικά στο μπλόκ του κινητήρα .                                                                                                                                                 Προσοχή Μην τοποθετείτε λάδι στη επιφάνεια της κεφαλής κατά τη τοποθέτηση της στο μπλόκ του κινητήρα                                                                                                                                                                               Σφίξτε με το κατάλληλο κλειδί- εργαλείο δώστε τα σωστά σφιξίματα kg & amp & μοίρες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ακολουθώντας τη φορά του ρολογιού.                                                                   Ελέγξτε τη ρέγουλα των βαλβίδων ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή .

Τοποθέτηση μπέκ στη κεφαλή

Τα μπεκ πρέπει να τοποθετούνται με το σφιγκτήρα τους και τη σωστή βίδα
Σφίξτε με το κατάλληλο κλειδί- εργαλείο ,ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές στη κεφαλή.               Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε καινούριες τσιμούχες και ροδέλες στα μπέκ

Προσοχή Τα μπέκ που θα τοποθετούνται σε ένα κινητήρα πρέπει πάντα να είναι σύμφωνα με το πλαίσιο του αυτοκινήτου διότι τα μπέκ συμβαδίζουν πάντα με τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου.