Προβλήματα απο τοποθέτηση αερίου

Προβλήματα του αερίου 1)Υπερβολική κατανάλωση καυσίμου (Βενζίνης ή αερίου) 2)Ο κινητήρας ρετάρει ή τριαρίζει 3)Οι βαλβίδες είναι καθισμένες 4)Οι έδρες έχουν καεί και έχουν βυθιστεί